آیلتس کاغذی و آیلتس کامپیوتری

/
در آیلتس، می توان به دو فرم کاغذی یا کامپیوتری شرکت کرد. …
آزمون آیلتس با کامپیوتر

آزمون آیلتس کامپیوتری

/
مسئولین آزمون به طور مداوم در حال تقویت آزمون آیلتس (محبوب ت…
تست های آیلتس

فرمت و شیوه ی تست های آیلتس

/
دو نوع آزمون IELTS وجود دارد یکی Academic و دیگری General Trai…
معرفی انواع آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال

انواع آزمون آیلتس

/
دو نوع تست آیلتس وجود دارد: آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال تری…